سلام..بعد از مدت ها اومده ام گایز بیایین عزیزان دل 🆂🅲🅷🅾🅾🅻 🅳🅰🅸🆁🆈

  • ちょいゆり

های ..اهنگ پیشنهاد بدین .. کام ان

 

  • ちょいゆり

چالش.... شباهت

  • ちょいゆり

قالب جدید زدم /خوشگله؟

  • ちょいゆり

حمایت پلیز🙏

میشه وب کیپاپمون رو فالو کنید

خیلی خیلی ممنون میشم اگه از وبمون حمایت کنین

 

..

واقعا نیاز به حمایت داریم

چون تازه وب رو باز کردیم زیاد دنبال کننده نداریم ولی خیلی ممنون میشم اگه از ما حمایت کنین

مرسی از همه:)

 

وا

 

لینک وبمون :Kpop Fan World

واقعا

  • ちょいゆり

moonlit_night_death parade

 

 

 

  • ちょいゆり

𝑯𝒊

【 𝚆𝚎 𝚕𝚘𝚜𝚝 𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚎𝚕𝚟𝚎𝚜】

𝙻𝚘𝚟𝚎=𝙳𝚎𝚊𝚝𝚑
𝒌𝒆𝒚 𝒘𝒐𝒓𝒅'𝒔
𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒔
𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏: 𝑪𝒉𝒐𝒊 𝒚𝒖𝒓𝒊 ❤️: 𝑴𝒚 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅